Onze afkomst, ons wetenschappelijk bezig zijn met de regio, onze talrijke reizen naar en onze passie voor de landen van de Kaukasus hebben ons gemotiveerd om met onze reizen te bemiddelen tussen culturen en iets te doen aan heersende stereotiepen.

We geloven in duurzaam toerisme en willen reisbelevenissen organiseren en leiden waarbij mens en milieu het oriëntatiepunt zijn. Daarom willen wij de hulpbronnen ter plaatse doelmatig benutten, vreemde culturen met respekt tegemoet treden en verantwoordelijkheid nemen voor de economische en sociale ontwikkeling in het land van bestemming.

Claudia en Kacha Ebralidze